Avguštinov sejem

Avguštinov sejem

Spoštovani!


sredo, 25. avgusta 2021, bo na Ravnah na Koroškem potekal TRADICIONALEN AVGUŠTINOV SEJEM

RAVNE NA KOROŠKEM. Prodajna mesta bodo na voljo na lokaciji »uvoz DTK - knjižnica«.


Zadnji rok za prijavo je 16. avgust 2021. Prijave po tem datumu oz. na dan sejma bomo sprejemali

le izjemoma oziroma glede na razpoložljivost prostora.

Čitljivo izpolnjeni prijavnici je potrebno priložiti tudi:

• kopijo potrdila o plačilu pristojbine za najem prodajnega prostora.*

S tem, ko ste poslali popolno prijavnico in plačali najemnino, imate rezervirano prodajno mesto na prostoru, ki ga bo določil organizator sejma.

Na sejmu lahko sodelujete v skladu z navodili in s pogoji, ki so navedeni v prijavnici in veljajo kot pogodba.

Cena prodajnega prostora: 12 €/meter

Za ponudnike gostinskih storitev (prodaja hrane in pijače) je cena prodajnega prostora: 25 €/ meter.

Za spodnje kategorije prodajalcev veljajo spodaj navedene znižane cene najema sejemske površine:

• Nosilci certifikatov OZS (DUO - Rokodelstvo Art & Craft Slovenija): 10 €/tm.
Cena se smiselno uporablja tudi za druge certifikate in potrdila, ki imajo enak oziroma podoben pomen in priznavajo dodano vrednost izdelkom (npr. certifikati, ki jih izdaja Republika Avstrija ipd.).

 • Prodajalci, ki imajo sedež registriran na območju Občine Ravne na Koroškem: 10 €/meter.

 • Kmetije, ki imajo sedež registriran na območju Občine Ravne na Koroškem: 8 €/meter.

 • Prodajalci, ki imajo sklenjeno veljavno najemno pogodbo za prodajo na mestni tržnici: 10 €/meter.

 • Razstavljavci, ki se predstavljajo s svojo dejavnostjo (netržna dejavnost), kot so šole, vrtci, Karitas, CUDV: brezplačno, vendar ne več kot dva tekoča metra sejemske površine. V primeru, da boste uveljavljali znižano ceno za najem sejemske površine, ob plačilu pristojbine na vpogled priložite dokumente, ki upravičujejo plačilo znižane cene sejemske površine.

  Prijavnico pošljite:

 • po pošti na naslov: ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem (s pripisom »SEJEM«) ali po

 • e-pošti na naslov: timi@zkstm.si.
  Kontaktna telefonska številka za dodatne informacije je 
  031 648 088 (Timi), in sicer od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00.

  LOKACIJA SEJMA:
Zadnji rok za prijavo na sejem in plačilo pristojbine je 16. 08. 2021. Prijave in plačila po tem datumu oz. na dan sejma bomo sprejemali le izjemoma, brez rezervacije sejemskega prostora.

Rezervacij prostora brez plačila in poslane prijavnice ne bomo sprejemali. Prodajni prostor bo rezerviran po vrstnem redu prejema vplačila in razporedu, ki ga bo izdelal organizator sejma. Razporeditev bo možna na dan sejma od 05.00 do 08.00. RAZPOREJANJE PRED TEM ČASOM NE BO MOGOČE, SAJ BO CESTA DO TAKRAT ODPRTA ZA PROMET!!!

Prosimo vas, da ob prihodu na sejem upoštevate navodila organizatorjev, natančno si preberite tudi navodila, ki so navedena na prijavnem listu.

page3image38552320 page3image38553856 page3image38554240

Sejem bo ob vsakem vremenu.

page3image38552320 page3image38553856 page3image38554240

 DOKUMENTACIJO IN PRIJAVNICO NAJDETE TUKAJ. 

page3image38552320 page3image38553856 page3image38554240

 

Lep pozdrav!

Pripravila: Saša Jelen,
vodja turizma in mladinske dejavnosti na ZKŠTM

 

Zdravko Kotnik v. d., direktor ZKŠTM