Črna nedelja - informacije in prijavnica

Črna nedelja - informacije in prijavnica

 Spoštovani!

 V nedeljo, 29. marca 2020, bo na Ravnah na Koroškem potekal tradicionalni sejem »Črna nedelja«. Prodajna mesta bodo na voljo na lokaciji »uvoz DTK - knjižnica«.

Zadnji rok za prijavo je 23. marec 2020. Prijave po tem datumu oz. na dan sejma bomo sprejemali le izjemoma oziroma glede na razpoložljivost prostora.

Čitljivo izpolnjeni prijavnici je potrebno priložiti tudi:

·     kopijo potrdila o plačilu pristojbine za najem prodajnega prostora.*

 

*PROSIMO, DA ZNESEK ZA NAJEMNINO (pristojbino) NAKAŽETE NA NAŠ TRANSAKCIJSKI RAČUN št. SI56 0130 3603 0927 450 (sklic je vaša davčna številka), ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem, DO 23. 3. 2020.

S tem, ko ste poslali popolno prijavnico in plačali najemnino, imate rezervirano prodajno mesto na prostoru, ki ga bo določil organizator sejma.

 

Na sejmu lahko sodelujete v skladu z navodili in s pogoji, ki so navedeni v prijavnici in veljajo kot pogodba.

Cena prodajnega prostora: 12 €/meter

Za ponudnike gostinskih storitev (prodaja hrane in pijače) je cena prodajnega prostora: 25 €/ meter.

Za spodnje kategorije prodajalcev veljajo spodaj navedene znižane cene najema sejemske površine:

·       Nosilci certifikatov OZS (DUO - Rokodelstvo Art & Craft Slovenija): 10 €/tm. 

Cena se smiselno uporablja tudi za druge certifikate in potrdila, ki imajo enak oziroma podoben pomen in priznavajo dodano vrednost izdelkom (npr. certifikati, ki jih izdaja Republika Avstrija ipd.).

 

·       Prodajalci, ki imajo sedež registriran na območju Občine Ravne na Koroškem: 10 €/meter.

·       Kmetije, ki imajo sedež registriran na območju Občine Ravne na Koroškem: 8 €/meter.

·       Prodajalci, ki imajo sklenjeno veljavno najemno pogodbo za prodajo na mestni tržnici: 10 €/meter.

·       Razstavljavci, ki se predstavljajo s svojo dejavnostjo (netržna dejavnost), kot so šole, vrtci, Karitas, CUDV: brezplačno, vendar ne več kot dva tekoča metra sejemske površine. 

V primeru, da boste uveljavljali znižano ceno za najem sejemske površine, ob plačilu pristojbine na vpogled priložite dokumente, ki upravičujejo plačilo znižane cene sejemske površine. 

 

Prijavnico pošljite:

·     po pošti na naslov: ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem (s pripisom »SEJEM«)  ali po

·     e-pošti na naslov: sasa@zkstm.si.

Kontaktna telefonska številka za dodatne informacije je 040 745 464 (Saša), in sicer od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00.

 

LOKACIJA SEJMA:

Zadnji rok za prijavo na sejem in plačilo pristojbine je 23. 03. 2020. Prijave in plačila po tem datumu oz. na dan sejma bomo sprejemali le izjemoma, brez rezervacije sejemskega prostora.

Rezervacij prostora brez plačila in poslane prijavnice ne bomo sprejemali. Prodajni prostor bo rezerviran po vrstnem redu prejema vplačila in razporedu, ki ga bo izdelal organizator sejma. Razporeditev bo možna na dan sejma od 05.00 do 08.00RAZPOREJANJE PRED TEM ČASOM NE BO MOGOČE, SAJ BO CESTA DO TAKRAT ODPRTA ZA PROMET!!!  

Prosimo vas, da ob prihodu na sejem upoštevate navodila organizatorjev, natančno si preberite tudi navodila, ki so navedena na prijavnem listu.

 

Sejem bo ob vsakem vremenu.

Lep pozdrav!

Pripravila: Saša Jelen,
vodja turizma in mladinske dejavnosti na ZKŠTM

Aleš Logar,
direktor ZKŠTM

 

 

 

 


 

PRIJAVNICA NA SEJEM – RAVNE NA KOROŠKEM

 

Prijavljam svojo udeležbo na sejmu ČRNA NEDELJA (29. marec 2020) na Ravnah na Koroškem in se hkrati zavezujem, da bom svoje izdelke prodajal(a) v skladu z navodili in s pogoji, ki so navedeni v prijavnici.

IZPOLNI PRODAJALEC/RAZSTAVLJAVEC

Ime in priimek fizične osebe oz. naziv podjetja

 

 

Naslov  

                                                

Davčna številka

Zavezanec za DDVDANE

Davčni zavezanci za DDV morajo obvezno priložiti kopijo potrdila o registraciji pri pristojnem davčnem uradu.

Naziv in opis izdelkov, ki bodo predmet prodaje

 

 

 

Število prodajnih mest ______     Skupna dolžina prodajnih mest v metrih ______

OPOMBA: navedite točno število metrov! Prodajni prostor bomo izmerili na dan sejma. V kolikor bo ugotovljeno dodatno število metrov, se le ti poravnajo na lokaciji. 

 

Datum:                                                                                                 Žig in podpis: 

 

 

___________________________________

                          (podjetje ali s. p.)

 

___________________________________

                                    (naslov)

 

___________________________________

                                     (kraj)

 

 

datum: ____________________________

 

I  Z  J  A  V  A

Spodaj podpisani __________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(vrsta, ime dejavnosti, naslov)

izjavljam, da izpolnjujem vse zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti.

Izjavljam, da so podatki, navedeni v izjavi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost. 

                                                                                     

 

                              

                                                                                        Žig                                            Podpis:

                                                                                                                  ________________________________

 

 

Navodila za sodelovanje na sejmu, ki veljajo kot pogodba:

·ORGANIZATOR SEJMA NE ZAGOTAVLJA PARKIRANJA OB PRODAJNEM PROSTORU; parkiranje na prodajnem prostoru bo možno v primeru, da bo lokacija prodajnega prostora to omogočala.

·Vsak prodajalec mora zapustiti prodajno mesto ČISTO.

·Vsak izdelek mora biti na vidnem mestu opremljen s ceno in z deklaracijo o izvoru, izdelki domače in umetnostne obrti pa tudi z nalepko in št. mnenja.

·Prepovedano je prodati ali oddati prodajno mesto drugemu prodajalcu oz. razstavljavcu brez vednosti organizatorja sejma.

·Na sejemskem prostoru je prepovedano prodajati ali ponujati izdelke, ki so škodljivi za ljudi ali okolje. Organizator si pridržuje pravico, da prepove prodajo določenega izdelka.

·Za javni red na sejmu bodo skrbeli reditelji.

·Razporeditev prodajnih prostorov bo znana en dan pred sejmom, številko prodajnega mesta pa dobite na dan sejma od 5.00 do 8.00 ure pri vhodu na sejem. Po 8.00 uri dodeljevanje prodajnih mest ne bo več možno oz. bo rezervirano prodajno mesto oddano drugim prodajalcem, zato vas prosimo, da na sejem pridete pravočasno.

 

 

 

DOKUMENT: dopis_prijavnca_sejem.docx

 

 

 

 

 

Aktualna ponudba