Poziv o imenovanju predstavnika turistične dejavnosti v svet zavoda ZKŠTM

Poziv o imenovanju predstavnika turistične dejavnosti v svet zavoda ZKŠTM