Ceniki

Ceniki

Najem prostorov v Kulturnem centru Ravne

Prostor Št. sedežev
Cena / dan
Cena / ura
Velika dvorana
187 400,00 EUR
80,00 EUR
Mala dvorana
120 200,00 EUR
20,00 EUR

Najem prostorov v Kulturnem centru Ravne za društva in nepridobitna združenja

Prostor Št. sedežev
Cena / uro
Velika dvorana
187 20,00 EUR
Mala dvorana
120 10,00 EUR

V cene najema je všteta uporaba: parkirnih prostorov, opreme v najetih prostorih in sanitarij.

V cene najema so vključeni stroški električne energije, vode, odvoza smeti, tekočega vzdrževanja, čiščenja ter amortizacije objektov in ogrevanje najetih prostorov v času kurilne sezone – zimski čas.

* Cena velja za društva in zavode registrirane v občini Ravne na Koroškem.

Najem opreme

Oprema Cena / dan
Cena / uro
Projektor in platno
30,00 EUR /
Govorno ozvočenje (s pripadajočim tehnikom)
/ 50,00 EUR

KC Ravne si prilašča pravico do spremembo cen.

Humanitarne organizacije ter šole imajo najem prostorov zastonj, pokrijejo samo strošek tehničnih delavcev, ki znaša 8e/h/delavca


V cene najema je vključen DDV.