AVGUŠTINOV SEJEM

AVGUŠTINOV SEJEM

TRADICIONALEN AVGUŠTINOV SEJEM RAVNE NA KOROŠKEM, 22. 8. 2018 od 9. ure dalje

V okviru Ravenskih dnevov bomo organizirali Tradicionalen Avguštinov sejem, ki bo potekal v centru mesta, v sredo, 22. avgusta od 9. ure dalje. Sejem, oziroma dogajanje bomo zaokrožili v več tematskih sklopov: domača in eko ponudba, domača umetnostna obrt, suha roba, kulinarična ponudba… 

V neposredni bližini želimo celotno dogajanje popestriti tudi s KOROŠKO KUHÍNOkjer se bodo gostinci predstavili s svojimi specialitetami, obiskovalci pa bodo lahko uživali v omamnih vonjih in okusih.


Središče mesta je rezervirano za rokodelske izdelke ter kmečke izdelke in pridelke, razpored prodajnih mest določi organizator sejma.

Na lokaciji sejma bomo zagotovili prostor Eko kmetijam in drugim prodajalcem z eko certifikatom, ker želimo, da se predstavijo ponudniki eko izdelkov, naravno in zdravju prijazno, (prehrana, zdravje, gibanje in naravna kozmetika), prav tako ga bomo popestrili tudi z delavnicami o ozaveščanju zdravega načina življenja,…

 

Rezervacije oziroma prijave: 

-      na mailsasa@zkstm.si,

-      po pošti: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, Na Gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem (s pripisom »sejem«) 

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel.: 028221219, od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 ure.

Prijavnico si lahko shranite tukaj!

 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

PRIJAVNICA NA »TRADICIONALEN AVGUŠTINOV SEJEM« NA RAVNAH NA KOROŠKEM, 22. AVGUST 2018

Zadnji rok za prijavo na sejem in plačilo pristojbine je 14. 08. 2018. Prijave in plačila po tem datumu oz. na dan sejma bomo sprejemali le izjemoma, brez rezervacije sejemskega prostora.

Rezervacij prostora brez plačila in poslane prijavnice ne bomo sprejemali. Prodajni prostor bo rezerviran po vrstnem redu prejema vplačila in razporedu, ki ga bo izdelal organizator sejma.

Čitljivo izpolnjeni prijavnici je potrebno priložiti naslednja dokazila:

• kopijo dokazila (položnice) o plačilu pristojbine za najem prodajnega prostora.

Znesek je potrebno poravnati na TRANSAKCIJSKI RAČUN št. 013036030927450 (sklic je vaša davčna številka), Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, Na Gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem

S tem, ko ste poslali popolno prijavnico in plačali najemnino, imate rezervirano prodajno mesto na prostoru, ki ga bo določil organizator sejma. Razporeditev prodajnih prostorov na dan sejma od 6.00 do 8.00 ure (vhod v center pri supermarketu TUŠ).

Cena prodajnega prostora: 12 €/meter

Za spodnje kategorije prodajalcev veljajo spodaj navedene znižane cene najema sejemske površine:

-       Nosilci certifikatov OZS (DUO - Rokodelstvo Art & Craft Slovenija): 10€/tm. 

Cena se smiselno uporablja tudi za druge certifikate in potrdila, ki imajo enak oziroma podoben pomen in priznavajo dodano vrednost izdelkom (npr. certifikati, ki jih izdaja Republika Avstrija, ipd).

-       Prodajalci, ki imajo sedež registriran na območju Občine Ravne na Koroškem: 10€/meter.

-       Kmetije, ki imajo sedež registriran na območju Občine Ravne na Koroškem: 8€/meter.

-       Prodajalci, ki imajo sklenjeno veljavno najemno pogodbo za prodajo na mestni tržnici: 8€/meter

-      Razstavljavci, ki se predstavljajo s svojo dejavnostjo (netržna dejavnost), kot so šole, vrtci, Karitas, CUDV: brezplačno (lokacija: Partizanska ulica). 

Prijavljam svojo udeležbo na AVGUŠTINOVEM SEJMU na Ravnah na Koroškem in se hkrati zavezujem, da bom svoje izdelke prodajal(a) v skladu z navodili in pogoji, ki so navedeni v prijavnici.

 

IZPOLNI PRODAJALEC/RAZSTAVLJAVEC

Ime in priimek fizične osebe oz. naziv podjetja

 

 

Naslov

                                                

Davčna številka

Zavezanec za DDVDANE

Davčni zavezanci za DDV morajo obveznopriložiti kopijo potrdila o registraciji pri pristojnem davčnem uradu.

Naziv in opis izdelkov, ki bodo predmet prodaje

 

 

 

 

Število prodajnih mest v metrih   ______  

OPOMBA: Navedite točno število metrov! 

 

Datum:                                                                                                             Žig in podpis: 

 

___________________________________

                          (podjetje ali s.p.)

 

___________________________________

                                    (naslov)

 

___________________________________

                                     (kraj)

 

 

datum: ____________________________

 

I  Z  J A  V  A

 

Spodaj podpisani __________________________________________________ izjavljam, da _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(vrsta, ime dejavnosti, naslov)

 

izpolnjujem vse zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti.

Izjavljam, da so podatki, navedeni v izjavi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost. 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                       Žig                                           Podpis:

                                                                                                                 ________________________________


 

Aktualna ponudba