Ravenski razgledi - decemberska številka

Ravenski razgledi - decemberska številka

Kje:
Kdaj: 19.9.2022 0:00 - 30.11.2022 0:00

Lepo povabljeni k soustvarjanju nove številke občinskega glasila Ravenski razgledi.

Spoštovani!

Zimska številka občinskega glasila Ravenski razgledi bo izšla  decembra. Prijazno povabljeni, da sodelujete s prispevkom o 
svoji dejavnosti. 
Vaš prispevek lahko obsega največ do 2.000 znakov s  presledki (pisava Times New Roman, velikost 12), zaželena 
je tudi (največ ena!) fotografija, najbolje v digitalni obliki v formatu JPG, v velikosti min. 500 KB. Prosimo, da ne pošiljate 
kolažev fotografij.
Prispevke sprejemamo do 9. novembra 2022, ko bomo zaključili z redakcijo glasila. 

E-mail: razgledi@knjiznica-ravne.si 

Posebej vas opozarjamo, da lahko zaradi racionalizacije stroškov ena ustanova, šola, društvo ipd. pošlje le en prispevek. Edina 
izjema, ki jo bomo pri tem dopuščali, bodo izjemni dogodki visoke obletnice in podobni jubileji, izidi pomembnih del …).
Število fotografij za objavo je lahko večje le, če bo obseg besedila  manjši (torej: pol strani besedila in dve fotografiji). Če bosta 
besedilo in slikovno gradivo preobsežna, se bo uredniški odbor obrnil na avtorja prispevka in ga poprosil za njegovo skrajšanje 
oziroma ga bo sam ustrezno in smiselno skrčil, če bo to glede na vsebino mogoče. Če je prispevkov preveč, si zaradi omejenega 
prostora pridržujemo pravico do izbora.

 Uredništvo 

 

Aktualna ponudba